หมวดหมู่: ข่าวคราวในสุรินทร์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษฟรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ เชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษฟรี

เชิญเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษฟรี

ภาษาอังกฤษพื้นฐานด้านการพูด การอ่าน การเขียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2556  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

สำรองที่นั่งฟรี 044-153-021 ถึง 2  ต่อ  15

.

Tags: , ,

ผู้สนับสนุน

facebook