หมวดหมู่: ข่าวคราวในสุรินทร์

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ สุรินทร์ 3 ตำแหน่ง มีผลวันที่ 11 มีนาคม

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ สุรินทร์ 3 ตำแหน่ง มีผลในเดือน 11 มีนา

นายวิบูรย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (นายอำเภอ) โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2556

สุรินทร์ มี 3 รายชื่อ ได้แก่

1. นายสันติชัย  คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเมืองสุรินทร์

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอศีขรภูมิ

2. นายเอกรัตน์  อังคสิทธิ์ นายอำเภอท่าตูม

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสุรินทร์

3. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงษ์ นายอำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายอำเภอท่าตูม

 

AtSurin NEWS

Tags: , , ,

ผู้สนับสนุน

facebook