ตารางเวลารถโดยสาร สายสุรินทร์-อุบลราชธานี

ตารางรถสุรินทร์ อุบลราชธานี (นครชัยแอร์)

ต้นทาง

ปลายทาง

 

เวลาออก

 

ประเภทรถ

 

สุรินทร์

อุบลฯ

01.36

ป.2

สุรินทร์

อุบลฯ

02.05

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

02.24

ป.1

สุรินทร์

อุบลฯ

02.39

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

02.51

ป.2

สุรินทร์

อุบลฯ

03.25

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

03.36

ป.1

สุรินทร์

อุบลฯ

04.11

ป.2

สุรินทร์

อุบลฯ

04.35

ป.2

สุรินทร์

อุบลฯ

04.52

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

05.22

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

06.19

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

08.34

VIP

สุรินทร์

อุบลฯ

17.01

VIP

สอบถามข้อมูล0-2790-0009
044-515-151

 

ตารางรถสุรินทร์ อุบลราชธานี (ชินเกียรติโคราช)

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

สุรินทร์

อุบลฯ

04.55

-

สุรินทร์

อุบลฯ

10.30

-

สอบถามข้อมูล044-511333 088-586-1217

 

ตารางรถสุรินทร์ อุบลราชธานี (ชนะภัยทัวร์ 830)

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

สุรินทร์

อุบลฯ

18.10

-

สุรินทร์

อุบลฯ

03.00

-

สอบถามข้อมูล088-385-7771

 

ตารางรถช่องเม็ก – สุรินทร์ (-)

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

สุรินทร์

อุบลฯ

14.15

-

สุรินทร์

อุบลฯ

23.10

-

สุรินทร์

อุบลฯ

01.00

-

สุรินทร์

อุบลฯ

02.00

-

สุรินทร์

อุบลฯ

03.00

-

สอบถามข้อมูล086-264-4596