ตารางเวลารถโดยสาร สายสุรินทร์-มหาสารคาม-ขอนแก่น

ตารางรถสุรินทร์-ขอนแก่น (วาปีเดินรถ)

 

ต้นทาง

 

เวลาออก

 

ปลายทาง

 

เวลาถึง

 

ปลายทาง

 

เวลาถึง

 

สุรินทร์

03.30

สารคาม

08.00

ขอนแก่น

09.20

สุรินทร์

04.30

สารคาม

09.00

ขอนแก่น

10.20

สุรินทร์

05.30

สารคาม

10.00

ขอนแก่น

11.20

สุรินทร์

06.10

สารคาม

10.35

ขอนแก่น

11.55

สุรินทร์

07.10

สารคาม

11.35

ขอนแก่น

12.55

สุรินทร์

08.10

สารคาม

12.20

ขอนแก่น

13.35

สุรินทร์

09.10

สารคาม

13.20

ขอนแก่น

14.35

สุรินทร์

10.30

สารคาม

14.50

ขอนแก่น

16.10

สุรินทร์

11.30

สารคาม

15.50

ขอนแก่น

17.10

สุรินทร์

12.30

สารคาม

16.50

ขอนแก่น

18.10

สุรินทร์

14.00

สารคาม

18.20

ขอนแก่น

19.40

สุรินทร์

15.00

สารคาม

19.20

ขอนแก่น

20.30

สอบถามข้อมูล N/A  โปรดตรวจสอบเวลากับบริษัทอีกครั้ง

 

ขอนแก่น – สุรินทร์ เที่ยวแรก 04.30 เที่ยวสุดท้าย 16.10 รถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

ขอนแก่น – มหาสารคาม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

ขอนแก่น – สุรินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

 

 

  • Nok Nantanatt

    ราคาขอนแก่-สุรินทร์เท่าไหร่คะ