ตารางเวลารถไฟ สายสุรินทร์-ต่างจังหวัด

สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

โทร. 0-4451-1295, 0-4451-5393

เช็คเวลารถไฟเที่ยวขึ้น

สุรินทร์ – อุบลราชธานี โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

สุรินทร์
ออก

อุบลราชธานีถึง

145

เร็ว

00:32

03:35

139

เร็ว

03:17

06:15

67

ด่วน

04:32

07:25

425

ท้องถิ่น

05:41

08:25

141

เร็ว

07:01

10:20

143

เร็ว

08:31

11:50

421

ท้องถิ่น

09:38

12:31

21

ด่วนพิเศษ

12:16

14:20

419

ท้องถิ่น

13:45

17:10

135

เร็ว

15:10

18:00

427

ท้องถิ่น

17:22

20:15

เช็คเวลารถไฟเที่ยวล่อง

อุบลราชธานี – สุรินทร์ โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

อุบลราชธานี
ออก

สุรินทร์
ถึง

428

ท้องถิ่น

06:18

09:09

136

เร็ว

07:00

09:36

146

เร็ว

08:45

11:28

426

ท้องถิ่น

12:33

15:01

22

ด่วนพิเศษ

14:50

16:37

144

เร็ว

15:05

17:57

422

ท้องถิ่น

15:20

18:32

142

เร็ว

16:50

19:29

68

ด่วน

18:30

20:56

420

ท้องถิ่น

18:45

21:20

140

เร็ว

19:30

22:00

ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

เช็คเวลารถไฟเที่ยวล่อง

สุรินทร์ – นครราชสีมา โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

สุรินทร์ออก

นครราชสีมา
ถึง

234

ธรรมดา

05:18

08:12

424

ท้องถิ่น

07:04

09:55

72

ด่วน

07:55

10:03

428

ท้องถิ่น

09:12

11:55

136

เร็ว

09:39

12:23

146

เร็ว

11:30

14:37

426

ท้องถิ่น

15:09

18:15

22

ด่วนพิเศษ

16:41

18:36

144

เร็ว

17:59

20:36

142

เร็ว

19:31

22:22

74

ด่วน

20:25

22:44

68

ด่วน

20:59

23:22

140

เร็ว

22:02

00:41

เช็คเวลารถไฟเที่ยวขึ้น

นครราชสีมา – สุรินทร์ โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

นครราชสีมา
ออก

สุรินทร์
ถึง

139

เร็ว

00:23

03:15

67

ด่วน

01:53

04:30

73

ด่วน

02:31

05:16

141

เร็ว

03:49

06:58

143

เร็ว

05:35

08:27

421

ท้องถิ่น

06:10

09:30

21

ด่วนพิเศษ

10:12

12:14

419

ท้องถิ่น

11:00

13:43

135

เร็ว

12:24

15:07

427

ท้องถิ่น

14:22

17:18

71

ด่วน

14:43

17:08

233

ธรรมดา

17:05

20:00

145

เร็ว

21:25

00:30

ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา ดูเวลา ตารางเวลา รถไฟ เวลารถไฟ สุรินทร์ กรุงเทพ สุรินทร์ อุบล สุรินทร์ อุบลราชธานี โคราช นครราชสีมา

เช็คเวลารถไฟเที่ยวล่อง

สุรินทร์ – กรุงเทพฯ โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

สุรินทร์ออก

กรุงเทพถึง

234

ธรรมดา

05:18

14:15

72

ด่วน

07:55

14:50

136

เร็ว

09:39

18:40

146

เร็ว

11:30

21:00

22

ด่วนพิเศษ

16:41

23:15

144

เร็ว

17:59

03:15

142

เร็ว

19:31

04:25

74

ด่วน

20:25

04:35

68

ด่วน

20:59

05:50

140

เร็ว

22:02

07:30

เช็คเวลารถไฟเที่ยวขึ้น

กรุงเทพฯ – สุรินทร์ โทร.1690

เลขขบวน

ประเภทรถ

กรุงเทพออก

สุรินทร์ถึง

21

ด่วนพิเศษ

05:45

12:14

135

เร็ว

06:40

15:07

71

ด่วน

10:05

17:08

233

ธรรมดา

11:40

20:00

145

เร็ว

15:20

00:30

139

เร็ว

18:55

03:15

67

ด่วน

20:30

04:30

73

ด่วน

21:50

05:16

141

เร็ว

22:25

06:58

143

เร็ว

23:40

08:27

ข้อมูลจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โปรดตรวจสอบที่สถานีอีกครั้ง หรือสอบถามที่ 1690

ระบบติดตามขบวนรถไฟ